SISTEMI GREJANJA I HLAĐENJA NAJVIŠEG KVALITETA
Kontaktirajte nas na 011/4518-308, 2-1818-90 ili na office@sm-inzenjering.rs

Porodične kuće i stanovi

Porodična kuća za odmor, u Lipovačkoj šumi kod Beograda (1997)
• Izrada projekta i izvođenje instalacije zidnog i podnog grejanja.
140 m2

Rezidencijalni objekat, Senjak, Beograd, (1998)
• Izrada projekta i izvođenje instalacije podnog i zidnog grejanja u bazenskom delu.
100 m2

Privatna vila, Dedinje, Beograd, (2002)
• Isporuka i ugradnja sistema zidnog i podnog grejanja i hlađenja sa geotermalnom toplotnom pumpom.
350 m2

Privatna vila, Neimar, Beograd, (2003)
• Isporuka i ugradnja sistema podnog i zidnog grejanja i hlađenja sa geotermalnom toplotnom pumpom.
320 m2

Privatna vila, centar grada, Beograd, (2004)
• Isporuka i ugradnja sistema zidnog i podnog grejanja i hlađenja sa geotermalnom toplotnom pumpom.
400 m2

Kuća za odmor od trske, Pančevo, (2004)
• Isporuka i ugradnja sistema zidnog i podnog grejanja
180m2

Porodična kuća, Dušanovac, Beograd, (2009)
• Isporuka  i  ugradnja  sistema  zidnog  i  podnog  grejanja  sa geotermalnom modulacionom toplotnom pumpom – zemne sonde u stambenom objektu.
Ugrađena je 1 vertikalna zemna sonda dužine L=300m
350 m2

Bazenski prostor, Batajnica, (2010)
• Isporuka i ugradnja zidnih i podnih panela za grejanje bazenskog prostora, centralni sistem ventilacije bazena sa rekuperacijom energije toplotnom pumpom u bazenskoj klima komori
150 m2.

Porodična vila, Mali Mokri Lug, Beograd, (2011)
• Isporuka i ugradnja zidnih i podnih panela, ventilacije i klimatizacije welnesa, ventilacija, zagrevanje sanitarne vode, grejanje spoljašnjeg bazena, geotermalna toplotna pumpa snage 25kW, zemne sonde ukupne dužine L=500m
450m2.

Porodična kuća, Karaburma, Beograd, (2011)
• Isporuka i ugradnja zidnih i podnih panela, geotermalna toplotna pumpa snage 7kW, zemne sonde ukupne dužine L=120m
150m2

Rezidencijalni objekat od dve vile, Boka kotorska, Crna gora, (2013)
• Isporuka i ugradnja zidnih, plafonskih i podnih panela, klimatizacija, zagrevanje bazenske vode, rekuperacija energije, zagrevanje sanitarne vode, geotermalne toplotne pumpe na morsku vodu
1600m2.

Porodična kuća, Dedinje, Beograd, (2013)
• Isporuka i ugradnja zidnih i podnih panela, ventilacija i klimatizacija, zagrevanje sanitarne vode, geotermalna toplotna pumpa snage 19kW, zemne sonde ukupne dužine L=300m
350m2.

Porodična kuća, Zvezdara, Beograd, (2015)
• Isporuka i ugradnja zidnih i podnih panela, ventilacija i klimatizacija, zagrevanje sanitarne vode, Vazdušne toplotne pumpe ukupne snage 32kW
400m2.