SISTEMI GREJANJA I HLAĐENJA NAJVIŠEG KVALITETA
Kontaktirajte nas na 011/4518-308, 2-1818-90 ili na office@sm-inzenjering.rs

GEOTERMALNI IZVOR

Haka Gerodur AG

Luftbild_Neustadt_webKompanija Haka AG je osnovana 1932. godine u Sent Galenu, da bi se spojila sa Gerodur AG i Benken SG 1998. godine. Glavni fokus aktivnosti je u Švajcarskoj, kao i u zapadnoj i istočnoj Evropi. Proizvodnja je u skladu sa visokom kontrolom kvaliteta i priznatim standardima. Vremenom kompanija HakaGerodur AG, je uspela da dobije na nacionalnom i međunarodnom tržištu odličnu reputaciju.

Plastika sa svojim širokim i zahtevnim oblastima primene je delatnost ove švajcarske firme. Visoko kvalifikovani i motivisani zaposleni kompanije HakaGerodur proizvode geotermalne sisteme u Benkenu u Švajcarskoj, a ostale plastične proizvode za oblasti grejanja, vodovoda i kanalizacije, cevovodnih sistema i profila na tri lokacije u Švajcarskoj i Nemačkoj. Rešenja orijentisana kupcu i ekonomičnost sa visokim nivoom kvaliteta su zaštitni znak naše kompanije. Visoka popunjenost skladišta, kao i brza i precizna obrada porudžbine su od suštinskog značaja.

Iskustvo i stručnost u jednoslojnom i višeslojnom ekstrudiranju, saradnja sa nekoliko univerziteta, kao i intenzivni kontakti sa klijentima omogućavaju prevazilaženje barijera i implementaciju inovacija u skladu sa tržištem. Na taj način su postavljeni temelji za kvalitativni i kvantitativni rast.

Haka Gerodur je postavio cilj stalnog poboljšavanja i efikasno ulaganje u inovativnu snagu svoje kompanije. Izazove kupaca vide kao šansu, da daju sve od sebe da pronađu idealno rešenje. Fokus je na konkurentnost kupaca!

Grejanje i hlađenje geotermalnom energijom

Postoji bezbroj načina za korišćenje toplote na zemlji. Priroda nam dopušta da raspolažemo geotermalnom energijom na način koji odgovara našim potrebama. Danas se većina geotermalnih sistema koristi za grejanje i hlađenje pomoću toplotnih pumpi. Više nema prepreka za široku primenu u privatnim, javnim i industrijskim objektima.

U segmentu novoizgrađenih porodičnih kuća u zemljama na Zapadu, ugradnja ekološki i ekonomski poželjnih toplotnih pumpi je već ostvarila udeo od 60%. U suštini se mogu razlikovati horizontalni i vertikalni sistemi. Sistemi sa vertikalnim sondama su našli širu primenu uglavnom zbog manjeg zauzeća prostora u odnosu na horizontalne podzemne kolektore.

Kao rezultat naizmeničnog grejanja i hlađenja geotermalnim sistemima dobijamo efekat akumulacije toplote u zemljištu što rezultira još višom efikasnošću.

Za pravilno dimenzionisanje potrebno je znati toplotnu provodljivost tla i vreme reakcije celog sistema. Pri razmeni energije obratiti pažnju na količinu i sastav fluida u sondi. Ne treba zanemariti hidraulički pritisak u sistemu jer to može značajno uticati na ukupnu efikasnost. Svakako je neophodno, naročito za veće instalacije, zatražiti savet iskusnih stručnjaka.

Geotermalne sonde

Sistem GEROtherm® geotermalnih sondi firme HakaGerodur AG je u potpunost proizveden od visokokvalitetnog polietilena koji imaoptimalne karakteristike za ovu primenu, kao što su:

• dug vek trajanja (preko 100 godina)
• nizak hidraulički otpor
• nema problema sa korozijom, sistem je izrađen od plastičnih masa
• otpornost na hladnoću i toplotu
• otpornost na udare i naprezanja
• modularni sistem za jednostavnu montažu
• optimalna bezbednost u pogledu zagađenja zemljišta (pijaća voda)
• patentirana glava sonde CH Pat. 687 268, EU Pat. 1 036 974

Izbor sirovina i fleksibilnost u primeni

Polietilen se koristi kao materijal za izradu cevovoda u oblasti pijaće vode preko 50 godina i zbog toga raspolažemo pouzdanim iskustvima. Prema važećem ISO, EN i DIN standardima, PE 100 polietilen koji se koristi danas dozvoljava predviđanje životnog veka od preko 100 godina. Elektrofuziono sučeono zavarivanje je dokazana tehnologija spajanja koja ne zahteva eksterne materijale. Zaptivači i zavojne spojnice u zemlji se u potpunosti izbegavaju kao i metalni delovi koji su podložni brzim oštećenjima usled elektrohemijske korozije. Fleksibilnost i otpornost na udare ovog materijala čine da ugradnja prolazi bez problema čak i na ekstremnim temperaturama (do -5 ° C). Modularnost sistema daje veliku fleksibilnost pri ugradnji. Pojedinačne komponente su međusobno usklađene i moguće ih je primeniti na malim i velikim objektima (sa preko 100 bušotina).

Kvalitet i garancija

Sistemi GEROtherm proizvedeni su od najkvalitetnijih materijala. Sve komponente proizvode se i sklapaju u robotizovanim proizvodnim pogonima što obezbeđuje najviši standard kvaliteta i pouzdanosti. Posebna pažnja posvećuje se kontroli kvaliteta. Tokom procesa proizvodnje vrši se kontinualna kontrola kvaliteta pomoću najsavremenijih metoda snimanja. To znači da je svaki centimetar geotermalne sonde, horizontalnog kolektora, cevi za vezu i ostalih elemenata, koji silaze sa proizvodne linije ispitan. Ovo je naročito značajno kada smo svesni činjenice da naknadne popravke i izmene na ugrađenim sistemima nisu moguće. Garanciju kvaliteta sprovodi Suddeutsche Kunststoff-Zentrum (SKZ) iz D-Würzburga, južna Nemačka, što je bio prvi sistem te vrste u skladu sa direktivom HR 3.26.

HAKA_1788_M_rgbb

Materijal za ispunu

Za punjenje prostora oko geotermalne sonde u bušotini neophodno je koristiti specijalni materijal koji ima visoku toplotnu provodljivost, visok stepen zaptivanja, povećanu čvrstoću i otpornost na smrzavanje. Ispunom se obezbeđuje neophodna zaštita sonde. Ovaj materijal možete nabaviti kod nas kao i sve ostale elemente.